Rahvusvahelised mereveod

Rahvusvahelised mereveod on mugav viis kaupade transportimiseks, kui tarne ei ole kiireloomuline või kui autotranspordi võimalus lihtsalt puudub. Loomulikult on seda tüüpi vedu auto- või lennutranspordiga võrreldes odavam ning seda iseloomustab veose kõrge korrasoleku tase. Europiir Logistics OÜ pakub konteinervedusid meritsi kõigisse peamistesse sihtkohtadesse läbi Eesti sadamate: Tallinnas Muuga sadam ja Paldiski sadam.

Sõltuvalt veose iseärasustest kasutatakse eri liiki konteinereid: 20′, 40′, 40′ High Cube, külmutuskonteinerid, Open Top, Flat Rack. Firma spetsialistid valivad välja teile vajaliku konteineri. Pikad stabiilsed partnerlused juhtivate konteineriliinidega võimaldavad meil pakkuda vedudeks optimaalseid tariife ja maksimaalselt lühendada kohaleveo aega sõltuvalt sihtkohast. Ettevõte teeb regulaarseid tarneid USAst, Indiast ja Hiinast läbi Eesti Türki. Tänu partnerlustele nende piirkondade juhtivate vedajatega on Europiir Logistics OÜ pakkumine kõige tulusam. Selles võite veenduda ettevõtte mänedžeri poole pöördudes.

Rahvusvahelised konteinerveod meritsi Hiinast ja Ameerikast

Usaldage mereveod professionaalidele! Ettevõte Europiir Logistics OÜ toimetab teie ärile vajalikud kaubakonteinerid kohale õigeks ajaks turvaliselt, odavalt ja kindlalt. Merekonteinerite vedu on taskukohane, mugav ja ohutu viis tarnida igas mahus veoseid Türki. Europiir Logistics OÜ pakub Eesti sadamate kaudu nii kiiresti kui võimalik rahvusvahelisi merevedusid Hiinast, USAst, Kreekast, Kanadast, Aasiast, Türgist ja Indiast, võttes arvesse transpordi eripära. Kui teile pole kauba kiire kohaletoimetamine tähtis, kuid soovite seejuures ettevõtte eelarvet kokku hoida, aitab rahvusvaheline merevedu seda küsimust kõige tõhusamalt lahendada. Kauba kvaliteedi ja säilimise pärast pole vaja muretseda: kaubalaeva meeskond ja veost saatvad spetsialistid jälgivad, et sellega teel midagi ei juhtu.

Mereveoks valitakse tugevad konteinerid, mis kaitsevad sisu kindlalt ebasoodsate välismõjude või juhusliku kadumise eest. Kasutatakse vastupidavaid 20′, 40′ ja 40′ High Cube konteinereid. Samuti on võimalik kaupa meritsi vedada külmutuskonteinerites ning Open Top ja Flat Rack tüüpi konteinerites. Rahvusvahelise mereveo ekspertide abil saate valida kauba meritsi vedude korraldamiseks vajaliku ja nõuetekohase mahuga konteinerid.

Merevedu: tulus, kindel, soodne

Meretransport on suurepärane lahendus neile, kes ei kiirusta, ja hindavad seejuures kvaliteetset tarnimist.

Konteinervedudel meritsi on võrreldes teiste veoliikidega mitmeid eeliseid. Sealhulgas:

1.   Kiirem kauba peale- ja mahalaadimine. Kauba saatmine meritsi annab laadimisel ja mahalaadimisel reaalset aja kokkuhoidu. Laevale ei laadita kaupa mitte lahtiselt, vaid ühes suures konteineris.

2.   Veose ideaalne säilimine. Transpordi ajal satuvad laeva teele ainult pehmed lained. Asfaldikonarused, käänulised maanteed ja raudteed, valgusfoorid, kontroll maanteel või jaamades – kõik see jääb maismaale.

3.   Teel oleva kaubakao minimaalne oht. Enne meritsi transportimist plommitakse konteinerid kliendi juuresolekul. Tema juuresolekul (või ametliku esindaja järelevalve all) plomm eemaldatakse ja veos antakse üle edasiseks veoks. Seega on rahvusvaheline vedu meritsi kõige usaldusväärsem meetod eriti väärtusliku kauba tarnimiseks.

4.   Soodne eelarvele. Mereveo valimisel ei pea te kulutama ettevõtte raha täiendavale kauba pakkimisele. Konteineris saab kaupu transportida nii, et säilib nende esialgne välimus. Lisaks hoiab merevedu kokku kauba ajutise ladustamise pealt. Konteinerit ennast saab kasutada ajutise hoidlana kuni ümberlaadimiseni järgmisele transpordiliigile.

5.   Tollis ei pea ootama. Hiinast, Indiast, USAst, Türgist, Kanadast ja teistest riikidest kaubaveo eripära on see, et rahvusvahelised piirid asuvad merel (nagu lennuvedude puhul õhus). Kauba sadamasse jõudmisel ei kulu tollikontrollis nii palju aega kui autovedude ajal. Europiir Logistics OÜ on oma tegutsemisaja jooksul suutnud luua tugevad suhted juhtivate konteineriliinide ja veofirmadega meretranspordi valdkonnas.

5 sammu eduka mereveo korraldamiseks

Vormistage merevedu ettevõttes Europiir Logistics OÜ lihtsalt ja mugavalt. Kvaliteetse mereveo korraldamisest meie firma kaudu olete vaid mõne sammu kaugusel. Asuge kohe asja kallale:

1.   Pöörduge mänedžeri poole telefonitsi või e-kirjaga ning kirjeldage ülesannet:

  • a. kust ja kuhu on veos vaja kohale viia;
  • b. soovitud kohaletoimetamise aeg;
  • c. veetava toodangu maht (võimalik on korraldada mittegabariitseid vedusid meritsi);
  • d. kas on vaja merekonteinerite järgnevat vedu autotranspordiga.

Spetsialist fikseerib esitatud andmed ja arvutab välja mereveo eeldatava maksumuse.

2.   Andke meile vajalikud dokumendid mereveoks USAst, Aasiast, Indiast, Kreekast, Türgist, Kanadast või Hiinast. Professionaalsed juristid koostavad transportimiseks dokumentide paketi ja kontrollivad nende vormistamise õigsust.

3.   Allkirjastage leping oma kauba rahvusvaheliseks mereveoks.

4.   Tulge kauba saatmispunkti või saatke kohale oma usaldusisik. Konteiner laaditakse ja plommitakse teie või teie esindaja juuresolekul. Kõik toimingud dokumenteeritakse.

5.   Rahvusvahelise meritsi konteinerveo lõpul külastage kauba saabumispunkti. Teie juuresolekul eemaldatakse konteinerilt plomm. Saate isiklikult kontrollida kauba täielikku korrasolekut.

Ettevõte tagab:
  • Hiinast, Indiast, USAst, Türgist, Kanadast, Kreekast ja Aasia riikidest pärit meritsi konteinerveo kvaliteetse korraldamise;
  • kiire vormistamise Eesti vahesadamates ja saabumispunktis;
  • täieliku rahalise vastutuse kauba säilimise eest meritsi konteinerveo ajal;
  • mereveo soodsa maksumuse.
Lisateenused

Europiir Logistics OÜ ei tegele mereveoga Hiinast ja teistest riikidest esimest aastat. Ettevõtte meeskond on oma tegevuse käigus saanud rikkaliku kogemuse meretranspordiga kaubaveos, tänu millele saame lahendada ka mittestandardsed ülesanded. Sealhulgas:

  • külmutust nõudvate veoste transpordi korraldamine;
  • mittegabariitsete veoste tarne (eelkõige 20′ (6,06 m) ja 40′ (12,2 m) pikkustes ka ülalt avatavates konteinerites) jne.

Kaubavedu meritsi on samuti üks lülidest Europiir Logistics OÜ multimodaalses veosüsteemis: saatja – autovedu – sadam – merevedu – sadam – autovedu – vastuvõtja (ladu).