Laoteenused Euroopas

Ettevõte Europiir Logistics pakub laoteenuseid Eestis ja Leedus.

Eestis ja Leedus on meil tollilaod üldpindalaga 15 000 m2 koos võimalusega läbi viia kõikvõimalikke tegevusi, nagu näiteks:

  • ümberpakkimine;
  • markeerimine;
  • kõlblikkusaja tembeldamine purkidele;
  • kauba ülelugemine ja audit;
  • omaniku vahetamine;
  • igat liiki tollidokumentide vormistamine ekspordiks ja impordiks;
  • fütosanitaarse tunnistuse tellimine;
  • muud vajalikud ülesanded.

Kõik meie ladudes hoitavad kaubad on kindlustatud kõigi võimalike ettenägematute asjaolude eest. Laod on varustatud valvekaamerate ja ööpäevaringse valvega.