Laoteenused Venemaal ja Euroopas

Ettevõte Europiir Logistics pakub laoteenuseid Eestis, Leedus ja Peterburis Venemaal.

Eestis ja Leedus on meil tollilaod üldpindalaga 15 000 m2 koos võimalusega läbi viia kõikvõimalikke tegevusi, nagu näiteks:

  • ümberpakkimine;
  • markeerimine;
  • kõlblikkusaja tembeldamine purkidele;
  • kauba ülelugemine ja audit;
  • omaniku vahetamine;
  • igat liiki tollidokumentide vormistamine ekspordiks ja impordiks;
  • fütosanitaarse tunnistuse tellimine;
  • muud vajalikud ülesanded.

Kõik meie ladudes hoitavad kaubad on kindlustatud kõigi võimalike ettenägematute asjaolude eest. Laod on varustatud valvekaamerate ja ööpäevaringse valvega.